Μηναία Αρχεία : Οκτώβριος 2015

Αρχική/2015/Οκτώβριος

Καρκίνος του προστάτη & Διατροφή

Η 15η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, που έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον ανδρικό πληθυσμό της Ευρώπης σχετικά με θέματα που αφορούν στον καρκίνο του προστάτη.

Μεταξύ των διαφόρων τύπων καρκίνου, ο καρκίνος του

Περισσότερα